คุณสามารถกำหนดวันและสถานที่ให้เหมาะกับกลุ่มกิจกรรมของคุณได้ง่ายและรวดเร็วผ่าน cally.com

แผน

ในแค่ขั้นตอนง่ายฯ คุณจะสร้างกิจกรรม แนะนำสถานที่ และ วัน และเชิญชวนผู้มีส่วนร่วม.


การตอบรับ

เมื่อ ผู้เข้าร่วมตอบรับ คุณจะได้รับ การแจ้งเตือน วิธีการนี้คุณจะได้รับแจ้งความคืบหน้าเสมอ.


ท้ายที่สุด

เมื่อ ทุกคน ได้ตอบรับ หรือ ได้รับการตอบรับเพียงพอแล้ว เพื่อสร้างทางเลือก คุณสามารถ จัด วันสุดท้าย และสถานที่.

เลือกวันที่เร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ cally.com แอพพลิเคชันสำหรับ iOS และ Android

iphone app iphone app