คุณสามารถกำหนดวันและสถานที่ให้เหมาะกับกลุ่มกิจกรรมของคุณได้ง่ายและรวดเร็วผ่าน cally.com

แผน

ในแค่ขั้นตอนง่ายฯ คุณจะสร้างกิจกรรม แนะนำสถานที่ และ วัน และเชิญชวนผู้มีส่วนร่วม.


การตอบรับ

เมื่อ ผู้เข้าร่วมตอบรับ คุณจะได้รับ การแจ้งเตือน วิธีการนี้คุณจะได้รับแจ้งความคืบหน้าเสมอ.


ท้ายที่สุด

เมื่อ ทุกคน ได้ตอบรับ หรือ ได้รับการตอบรับเพียงพอแล้ว เพื่อสร้างทางเลือก คุณสามารถ จัด วันสุดท้าย และสถานที่.

สถิติ

0

ได้สร้างเหตุการณ์แล้ว

0

ผู้ใช้เฉพาะ

0

ได้เชิญผู้เข้าร่วมแล้ว

0

ได้เสนอแนะวันที่แล้ว

เลือกวันที่เร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ cally.com แอพพลิเคชันสำหรับ
iOS และ Android

iPhone app Android app