Με το cally.com, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να βρείτε κατάλληλη ημερομηνία και τοποθεσία για το ομαδικό συμβάν σας!

Προγραμματίζω

Με μερικά απλά βήματα δημιουργείτε ένα συμβάν, προτείνετε τοποθεσίες και ημερομηνίες και προσκαλείτε τους συμμετέχοντες.


Απάντηση

Όταν ένας συμμετέχοντας αποκριθεί, θα λάβετε ειδοποίηση. Έτσι, θα είστε πάντα ενήμεροι για την πρόοδο.


Ολοκλήρωση

Όταν αποκριθούν όλοι ή υπάρχουν αρκετές αποκρίσεις για να επιλέξετε, μπορείτε να ορίσετε την τελική ημερομηνία και τοποθεσία.

Επιλέξτε μία ημερομηνία ακόμα πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας τις cally.com εφαρμογές για iOS & Android

iphone app iphone app