Με το cally.com, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να βρείτε κατάλληλη ημερομηνία και τοποθεσία για το ομαδικό συμβάν σας!

Προγραμματίζω

Με μερικά απλά βήματα δημιουργείτε ένα συμβάν, προτείνετε τοποθεσίες και ημερομηνίες και προσκαλείτε τους συμμετέχοντες.


Απάντηση

Όταν ένας συμμετέχοντας αποκριθεί, θα λάβετε ειδοποίηση. Έτσι, θα είστε πάντα ενήμεροι για την πρόοδο.


Ολοκλήρωση

Όταν αποκριθούν όλοι ή υπάρχουν αρκετές αποκρίσεις για να επιλέξετε, μπορείτε να ορίσετε την τελική ημερομηνία και τοποθεσία.

Στατιστικά στοιχεία

0

Τα συμβάντα δημιουργήθηκαν

0

Μοναδικοί χρήστες

0

Συμμετέχοντες που προσκλήθηκαν

0

Προτεινόμενες ημερομηνίες

Επιλέξτε μία ημερομηνία ακόμα πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας τις cally.com εφαρμογές για
iOS & Android

iPhone app Android app